Historie

De geschiedenis van landgoed IJsselvliedt gaat drie eeuwen terug. Tijdens onderzoek in het Streekarchief komt de naam 'Isselvliet' al in 1713 voor bij een vererving. Als eerste eigenaar wordt genoemd dhr. Johan Beeldsnijder Steenbergen (1675-1751), burgemeester van Kampen en lid van de magistratuur tussen 1697 en 1748. Hij liet een huis bouwen en binnen de verkaveling een park aanleggen met waterpartijen, formele parterres en een sterrenbos (M. J. de Man ca. 1805).

Het oude huis

Over het oude huis is weinig bekend, het vermoeden bestaat dat het aan de overzijde van de Zuiderzeestraatweg heeft gestaan, bij de paddenpoel in 't Vinkennest. De paddenpoel, die er overigens nog steeds is, ontstond doordat de grond werd afgegraven voor een ophoging voor het huis. Die ophoging was nodig want in die tijd stond het grondwater aanzienlijk hoger dan nu.

Het huidige huis

Het huidige huis werd gebouwd in 1824 door Richard Andreas Ludolphi Nobel (1777-1839). Nobel woonde in Zwolle en gebruikte IJsselvliedt als zomerhuis. Hij had landgoed IJsselvliedt met financiële hulp van zijn vrouw Arnoldina Johanna Gockinga gekocht en het oude huis laten afbreken. De familie Nobel bezat in Zwollerkerspel een landgoed genaamd IJsselvliedt. Doordat over dit landgoed de Willemsvaart, een kanaal dat Zwolle met de IJssel verbond, werd gegraven verliet men dit. De familie Nobel kwam naar Wezep en brachten vermoedelijk zo ook de naam van het huidige landgoed mee. Het bezit ging vervolgens over op de zoon de heer Mr. Carel J.R.Nobel, burgemeester van Oldebroek en lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal. In de tijd van de familie Nobel werd het landhuis al omgeven door prachtige parkachtige tuinen in Franse stijl. De paarden en koetsen van de familie werden ondergebracht in het koetshuis met zijn prachtige klokkentoren.

Laatste eigenaar

Na de familie Nobel kwam het landgoed in handen van de familie Van Pallandt. Deze familie had geen mannelijke opvolger waardoor het bezit overging naar een neef, mr. Johan Paul graaf van Limburg Stirum. Hij was de laatste eigenaar van het landgoed en droeg het landgoed over aan de Stichting IJsselvliedt.

In 2007 is er een biografie met de titel “Tegendraadse landvoogd en diplomaat” verschenen over mr. J.P. graaf van Limburg Stirum 1873-1948.

In de loop der tijd zijn vele historische wetenswaardigheden ontstaan.

Naar historische verhalen


Copyright 2016 | Stichting IJsselvliedt